MECHANICAL SEALS • PUMP SEALS • GLAND PACKINGS

Download Mechanical Seals Catalogue

Grundfos CR range 12mm Mechanical Seal Pump Mechanical seals AES Burgman

Grundfos CR range 12mm Mechanical Seal Pump Mechanical seals AES Burgman

Grundfos CR 10/15/20

Mechanical Seals for:

  • Centrifugal Pumps
  • Slurry Pumps
  • Submersible Pumps
  • Mixers & Agitators 
  • Compressors
  • Autoclaves
  • Pulpers