MECHANICAL SEALS • PUMP SEALS • GLAND PACKINGS

Download Mechanical Seals Catalogue

Grundfos Pump Seal 16 mm L

Grundfos CR 4 Pump Seal

Grundfos CR 4 Pump Seal

Grundfos CR 4 Pump Seal

Mechanical Seals for:

  • Centrifugal Pumps
  • Slurry Pumps
  • Submersible Pumps
  • Mixers & Agitators 
  • Compressors
  • Autoclaves
  • Pulpers